Ekler
  
  
Metin
  
Avrupa kıtasında doğal olarak yetişen 13.000 bitki türünden yaklaşık 10.000'i ülkemizde bulunmaktadır. Bunlardan 3.500 türü (endemik tür) ise sadece ülkemizde yetişmektedir.
  
2012 yılında Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza ve Rehabilitasyon çalışmalarında, değişik türlerde, Kastamonu İlinde 1.900.450, Sinop İlinde de 777.050 adet fidan dikilmiştir.
  
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, 22 işletme müdürlüğü ile görev alanında en çok işletme müdürlüğü bulunan bölge müdürlüğüdür. Bu işletmelerden 16 tanesi Kastamonu, 6 tanesi Sinop İli sınırlarında kalmaktadır.