Silvikültür Şube Müdürlüğünün Görevleri

 

a) İşletme müdürlüklerinin silvikültürel faaliyetlerini takip ve kontrol etmek
b) Yıllık program ve bütçe tekliflerini hazırlamak, silvikültür programlarının tanzim, tevzii ve uygulanmasını sağlamak
c) Silvikültür çalışmaları ile ilgili gerekçe raporlarını, keşif özetlerini plan ve projeleri tanzim ettirmek, inceleyip gerekenleri bilgi için Genel Müdürlüğe göndermek
d) Silvikültür planlarının yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını kontrol etmek
e) Bölge müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.