01.08.2021
Sinop ili "ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KOMİSYONU komisyon Kararları

Sinop ili "ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE KOMİSYONU" 28 Haziran

2021 tarihinde toplanmış ve ekte gönderilen 32 maddelik kararları almıştır.

Ek:Komisyon kararı  


Yazdır