29.08.2021
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonucu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen işçi alımının sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 04/08/2021 tarihi itibariyle bitirilmiş olup adayların sınavda elde ettikleri başarı puanına göre belirlenen asil/yedek sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.

27/07/2021-04/08/2021 tarihleri arasında yapılan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olup “ASİL” olarak sıralamada yer alan adaylar  10/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar;

      Orman İşçisi, Fidanlık İşçisi, Tamir Bakım Onarım İşçisi için:

·         “Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığın bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışmaya elverişlidir” olduğunailişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu,

 

Aşçı için:

·         Aşçılık mesleğini yapmaya engel olacak bir hastalığının bulunmadığına ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu,ile beraber daha önceden teslim edilen evrakların asılları, noter onaylı suretleri veya e-devlet üzerinden QR kodlu olarak alınmış çıktıları asil adaylarca Saraçlar Mah. Halime Çavuş Cad.No:7/AA Merkez Kastamonu adresinde bulunan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü birimine elden teslim edecektir. Posta veya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir.

 

·         Not:Asil Adaylar Bir(1)Adet Biyometrik Fotoğraf teslim edeceklerdir.

 

 

10/09/2021 tarihi mesai bitimine kadar istenilen evrakları teslim etmeyen asil aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.29.08.2021

 ​


Yazdır