09.09.2021
112 Acil Çağrı Merkezi

Ülke genelinde İçişleri Bakanlığımız tarafından koordine edilen ve Valilikler bünyesinde hizmet

vermekte olan 112 Acil Çağrı Merkezleri ile 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156

Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar ve 158 Sahil Güvenlik gibi Acil Çağrı

Hizmetlerinin tüm illerde tek bir numara olan "112" altında birleştirilmesi ve acil çağrıların bu merkezlerden

sevk ve koordine edilmesi hedeflenmektedir.

İlimizde de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüz 03.02.2021 tarihinden itibaren aktif hale gelerek

Acil Çağrılara tek numara olan "112" numarası altında hizmet vermeye başlamıştır. Acil çağrı numaralarının

tek çatı altında birleştirildiğini ve 112 Acil çağrı Merkezinin kurumsal bilinirliğinin arttırılması amacıyla

ilimizde/ilçelerimizde bulunan tüm kamu kurum, kuruluş, dernek ve oda çalışanları ile vatandaşlarımızın

bilgilendirilmeleri hususunda;​


Yazdır