Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
20.02.2018
Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli/Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilmesine İlişkin Hak Sahipliği Başvuru Sonuçları

24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesinde belirtilen hükümler ile 01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddesinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslara ilişkin Tebliğde belirtilen kriterler dâhilinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalıştırılanların sürekli / geçici işçi kadrolarına geçirilmesi taleplerinin Tespit Komisyonu’nca incelenmesi neticesinde;

 
Aşağıda yer alan Ek-1 listede hizmet birimi, adı soyadı, pozisyonu yazılı bulunanların başvurularının hizasında hak sahipliği kabul edilenlerin ve kabul edilmeyenlerin durumu aşağıda gösterilmiştir.
 
01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğin, 11.maddesi  (1) fıkrasında yer alan “Tespit Komisyonu kararına göre sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir.” Hükmü gereğince hak sahipliği başvurusu reddedilenler, itiraz gerekçeleri ile birlikte 21-23 / 02 / 2018 tarihleri arasında Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü’ne müracaat edebilirler.
 
Hak Sahipliği kabul edilenler ile Tespit Komisyonu kararına itirazların değerlendirilmesi sonucunda nihai olarak sınava girmeye hak kazananlara ait listenin kesinleşmesine müteakip sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler bilahare duyurulacaktır.
 
İlan olunur.

Yazdır