Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
02.03.2018
Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalışan İşçilerle İlgili Duyuru

''01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine İlişkin Tebliğ gereğince Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalıştırılanların sürekli / geçici işçi kadrolarına geçirilmesi taleplerinden müracaatı kabul edilmeyenlerin Tespit Komisyonuna yapmış oldukları itirazlar değerlendirilmiş ve sınava girmeye hak kazananların kesin listesi belirlenerek ekte yayımlanmıştır.
Sınav sözlü olarak, alt tabloda gösterilen takvime göre yapılacak olup, İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınava girmeye hak kazananların sınavı, Kastamonu ili için aynı gün sabahtan ve öğleden sonra olmak üzere 2 oturum şeklinde yapılacak, Sinop ili için ise sabahtan tek oturum şeklinde olacaktır. İlgililerin belirtilen gün ve saatte sınav kurulunda hazır olmaları gerekmektedir.
 
SINAV TARİHİ
SINAV SAATİ
SINAV YERİ
SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ
08.03.2018
09:00
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
EK-1
Kastamonu İli 1. Oturum
08.03.2018
13:30
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu
EK-2
Kastamonu ili 2. Oturum
09.03.2018
10:00
Sinop Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
Ek-3
Sinop İli
İlan olunur.

Yazdır