Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
12.03.2018
Taşeron Sınav Sonuç İlanı

01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri
Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına
Geçirilmelerine İlişkin Tebliğ gereğince Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerde
çalıştırılanların sürekli / geçici işçi kadrolarına geçirilmesi ile ilgili olarak yapılan Sözlü
Sınavın sonuçları Sınav Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş ve sınavı kazananların listesi
belirlenerek oturum bazında EK-1, EK-2 ve EK-3 olmak üzere ekte yayımlanmıştır.
Yapılmış olan Sözlü Sınavla ilgili itiraz süresi 13.03.2018 ile 16.03.2018 tarihleri
arasında olup, itiraz olması halinde itirazların Bölge Müdürlüğümüze gerekçesini belirtir
şekilde yazılı olarak şahsen elden ulaştırılması gereklidir. İtiraz olması yada olmaması
durumlarında Sınav Tespit Komisyonu tarafından değerlendirildikten sonra kesinleşecek
olan liste ise 19.03.2018 tarihinde yeniden yayımlanacaktır. İlgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır ilan olunur

Yazdır