Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
20.03.2018
Kesinleşen Taşeron İmtihan İlanı

01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli ve Geçici İşçi Kadrolarına Geçirilmelerine İlişkin Tebliğ gereğince Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı birimlerde çalıştırılanların sürekli / geçici işçi kadrolarına geçirilmesi ile ilgili olarak yapılan Sözlü Sınavın sonuçları Sınav Tespit Komisyonunca değerlendirilmiş ve sınavı kazananlarla ilgili kesinleşmiş olan liste oturum bazında EK-1, EK-2 ve EK-3 olmak üzere ekte yayımlanmıştır. İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır
İlan olunur

Yazdır