Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
24.08.2020
Kastamonu ve Sinop İli Daimi İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı

Orman Genel Müdürlüğümüzün 17.08.2020 tarih ve 1702310 sayılı emirleri ile operatör kadrosunda daimi işçi olarak çalışmak üzere Bölge Müdürlüğümüze bağlı Kastamonu ve Sinop İlleri dahilindeki İşletme Müdürlüklerinde istihdam edilecek olan Daimi İşçi adaylarına ait Kura çekimi 20.08.2020 Perşembe günü saat 09:30’da Noter huzurunda Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi No:7/AA adresinde bulunan Bölge Müdürlüğümüz yerleşkesinde çekilmiş olup Kastamonu ve Sinop İlleri için Asil, Yedek ve Öncelikli Listeler Ek’te yayınlanmıştır.

 

Ek’te yer alan Kastamonu ve Sinop İli Asil, Yedek ve Öncelikli Adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 27.08.2020 – 03.09.2020 tarihleri arasında elden Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi No:7/AA adresinde bulunan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğümüze  teslim edeceklerdir.

 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN VE BELGE TESLİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREREN HUSUSLAR:

 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu kişilerin yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.

 

 

 

 

 

BAŞVURULAN POZİSYON

İSTENİLEN BELGELER

1

DOZER OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Dozer Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 04.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

7-“CE” Sınıfı Sürücü Belgesi (veya 01.01.2016 tarihinden önce alınan “D” Sınıfı Sürücü Belgesi)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

GREYDER OPERATÖRÜ

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Greyder Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 04.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

7-“CE” Sınıfı Sürücü Belgesi (veya 01.01.2016 tarihinden önce alınan “D” Sınıfı Sürücü Belgesi)

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Ekskavatör Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 04.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

7-“C” Sınıfı Sürücü Belgesi (veya 01.01.2016 tarihinden önce alınan “C”, “D” “E” Sınıfı Sürücü Belgelerinden biri dahil)

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

İŞ MAKİNASI OPERATÖRÜ

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Beko-Loder, Kazıcı-Yükleyici, Kepçe veya Silindir Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 04.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

7-“C” Sınıfı Sürücü Belgesi (veya 01.01.2016 tarihinden önce alınan “C”, “D” “E” Sınıfı Sürücü Belgelerinden biri dahil)

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

TRAKTÖR OPERATÖRÜ

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Öncelikli Adaylar için öncelik durumunu gösterir belgeler

7-“F” Sınıfı veya “F” Sınıfını Kapsayan Sürücü Belgesi (MEB Onaylı 04.08.2019 tarihinden önce almış olmak)

 

 

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz kastamonuobm.ogm.gov.tr web sayfasının “Duyurular” bölümünde 04.09.2020 Cuma günü ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

 


Yazdır