Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
05.10.2020
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Greyder Operatörü 171 adet, Dozer Operatörü 56 adet, Ekskavatör Operatörü 41 adet ve İş Makinesi Operatörü 6 adet olmak üzere toplamda 274 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.
Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 05-09/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.
Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.  İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.
İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 

GENEL ŞARTLAR
 
1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,          2.18 yaşını tamamlamış olmak,        
 
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,          4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,          5.Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),           6.Adayların açık iş ilanında belirtilen öğrenim durumuna ve özel şartlara haiz olmak,          7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 
8.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen ilde ikamet ediyor olmak.
DOZER OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR
 
1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Dozer Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,                                                             
 
2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,                                                                        
 
3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,                                                                                               
 
4.İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
 
5.En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.
GREYDER OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR
 
1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Greyder Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,                      
 
2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,                                                                                
 
3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,                                                                                                
 
4.İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
 
5.En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.
 
EKSKAVATÖR OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR
 
1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Ekskavatör Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak,                                                             
 
2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,                                                                               
 
3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,                                                                                                
 
4.İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
 
5.En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.
 
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRLÜĞÜ ÖZEL ŞARTLAR
 
1.İlan tarihi itibariyle en az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Beko-Loder, Loder veya Silindir Operatörlüğü sertifikalarından herhangi birine sahip olmak,                                                              
 
2.Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,                                                                                
 
3.Ağır ve Tehlikeli İşlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından sağlık raporu alabilecek durumda olmak,                                                                                                
 
4.İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak,
 
6.En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.
İlan olunur.

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İLİ

DOZER OPERATÖRÜ

GREYDER OPERATÖRÜ

EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ

TOPLAM

ADANA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adana

1

4

0

0

5

Osmaniye

0

1

0

0

1

AMASYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Amasya

1

3

4

0

8

Çorum

1

0

0

0

1

Samsun

1

1

0

0

2

Tokat

1

2

0

0

3

ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ankara

4

5

0

0

9

Çankırı

0

0

1

0

1

ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Antalya

1

8

0

0

9

ARTVİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Artvin

2

8

0

0

10

BALIKESİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Balıkesir

3

8

0

0

11

BOLU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bolu

1

10

1

0

12

Düzce

2

3

1

0

6

BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bilecik

1

2

0

0

3

Bursa

3

6

0

0

9

ÇANAKKALE ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Çanakkale

1

6

0

0

7

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Denizli

1

6

0

0

7

Uşak

1

2

0

0

3

ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ

1

2

0

0

3

Malatya

0

1

0

0

1

Muş

0

0

0

1

1

ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Erzincan

0

1

0

0

1

Erzurum

1

2

3

0

6

Kars

0

1

0

0

1

ESKİŞEHİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Afyonkarahisar

0

1

2

0

3

Eskişehir

3

3

4

0

10

GİRESUN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Giresun

1

2

0

0

3

Ordu

2

3

0

0

5

ISPARTA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Burdur

1

1

0

0

2

Isparta

1

1

0

0

2

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul

1

3

1

0

5

Kırklareli

0

4

0

0

4

Tekirdağ

1

0

0

0

1

İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İzmir

0

6

3

0

9

KAHRAMANMARAŞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gaziantep

1

1

0

0

2

Hatay

2

0

1

0

3

Kahramanmaraş

3

3

2

0

8

Kilis

0

0

0

1

1

KASTAMONU ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kastamonu

0

12

0

0

12

Sinop

2

7

0

0

9

KAYSERİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kayseri

0

0

6

0

6

Nevşehir

0

0

1

0

1

Sivas

0

1

0

0

1

Yozgat

0

1

1

0

2

KONYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Karaman

0

1

0

0

1

Konya

1

2

0

0

3

KÜTAHYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kütahya

2

1

3

0

6

MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin

0

6

0

0

6

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın

0

0

0

2

2

Muğla

0

7

3

0

10

SAKARYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli

0

2

0

0

2

Sakarya

2

4

2

0

8

ŞANLIURFA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adıyaman

0

0

0

1

1

Diyarbakır

0

1

0

0

1

Mardin

0

0

0

1

1

Şanlıurfa

1

1

1

0

3

TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Gümüşhane

1

2

0

0

3

Trabzon

1

4

0

0

5

ZONGULDAK ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Bartın

0

3

0

0

3

Karabük

3

2

0

0

5

Zonguldak

0

4

1

0

5

TOPLAM:

56

171

41

6

274

 

 

 

 


Yazdır