Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
21.10.2020
Daimi İşçi Alımı Noter Kurası Sonuçları ve Belge Teslim Süresi İlanı

Bölge Müdürlüğümüze bağlı işyerlerinde istihdam edilecek olan Daimi İşçi adaylarına ait Kura çekimi 20/10/2020 Salı günü saat 09:30 da Noter huzurunda Bölge Müdürlüğümüz Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi No:7/AA adresinde çekilmiş olup, Kastamonu ve Sinop İlleri için Asil ve Yedek Adaylara ait Listeler Ek’te yayınlanmıştır.

Ek’te yer alan Kastamonu ve Sinop İlleri Asil ve Yedek Adayların tamamı aşağıda belirtilen belgeleri 26.10.2020–01.11.2020 tarihleri arasında elden Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi No:7/AA adresinde bulunan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, belge tesliminde şartları taşımadığı anlaşılan adaylar, eksik belge veren ya da belge vermeyen adaylar ile verilen süre içerisinde müracaat etmeyenlerin başvuru tarihlerinden sonra yapacakları başvurular geçersiz sayılarak sözlü ve uygulamalı sınava çağrılmayacaktır. Bu adayların yerine noter huzurunda çekilen yedek adaylar sırasına göre evrak teslimi yapan ve şartları tutan adaylar çağrılacaktır.

 

S.NO

BAŞVURULAN POZİSYON

İSTENİLEN BELGELER

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

GREYDER OPERATÖRÜ

 

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacak olup Sicil ve Arşiv kaydını gösterir olacak olacak)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı yada Onaylı Sureti 

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Greyder Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 09.10.2019 tarihinden önce alınmış olacak.)

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

DOZER OPERATÖRÜ

1-Nufüs Cüzdan Fotokopisi

2-Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden alınacak olup Sicil ve Arşiv kaydını gösterir olacak olacak)

3-Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

4-Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı yada Onaylı Sureti

5-Yerleşim Yeri (İkametgah) Adres Belgesi (E-Devlet sisteminden alınacaktır)

6-Dozer Operatörü Sertifikası (MEB Onaylı 09.10.2019 tarihinden önce alınmış olacak.)

 

Sözlü ve Uygulamalı sınava girecek adayların kesin listesi ile sınav günü ve yeri Bölge Müdürlüğümüz kastamonuobm.gov.tr web sayfasının “Duyurular” bölümünde 04/11/2020 tarihine kadar ilan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

EKLER:

 


Yazdır