Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
14.11.2020
Daimi İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonucu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen daimi işçi alımının sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 09.11.2020-10.11.2020-11.11.2020-12.11.2020 tarihi itibariyle bitirilmiş olup adayların sınavda elde ettikleri başarı puanına göre belirlenen asil/yedek sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.

09/11/2020-10.11.2020-11.11.2020-12.11.2020 tarihlerinde Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olup “ASİL” olarak sıralamada yer alan adaylar 29/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar;

· Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına engel olacak bir hastalığın bulunmadığı, seyahat engeli olmaksızın arazi şartlarında çalışmaya elverişlidir” olduğuna ilişkin Tam Teşekküllü Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu Aslı veya Onaylı Sureti,

 

· Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik Merkezlerince düzenlenmiş “Psikoteknik Raporu” Aslı veya Onaylı Sureti,  ile beraber daha önceden teslim edilen evrakların asılları veya noter onaylı suretleri, E-Devlet üzerinden QR kodlu olarak alınmış çıktıları asil adaylarca Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi No:7/AA adresinde bulunan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü birimine elden teslim edecektir. Posta veya elektronik ortamda evrak kabul edilmeyecektir.

29/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar istenilen raporları ve diğer evraklarını teslim etmeyen asil aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir.

NOT:

Sinop İli Dozer Operatörü Sözlü ve Uygulamalı Sınava katılacaklar listesinde yer alan bir adayın Bölge Müdürlüğümüze sunmuş olduğu Dilekçe ve Eklerinde beyan ettiği Covid-19 hastası/temaslısı karantina uygulamasının mücbir sebep olması nedeniyle karantina süresi bitiş tarihi olan 22.11.2020 Pazar Günü Saat 13:00 da Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Caddesi No:7/AA adresinde Sözlü ve Uygulamalı Sınava tabi tutulacak olup 23.11.2020 tarihinde Kesin Liste İlan edilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

EKLER:

 

1.

2.

 ​


Yazdır