10.08.2022
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü İşçi Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav Sonucu

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gerçekleştirilen işçi alımının sözlü ve uygulamalı sınav aşaması 28/05/2022 tarihi itibariyle bitirilmiş olup adayların sınavda elde ettikleri başarı puanına göre belirlenen asil/yedek sıralamasının olduğu cetvel ilanımız ekinde yer almaktadır.

12/05/2022-28/05/2022 tarihleri arasında yapılan Sözlü ve Uygulamalı Sınav sonucunda başarılı olup “ASİL" olarak sıralamada yer alan adaylar 31/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar;

·        Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri"  alanlarından “Sağlam"onayı alınmış Tam Teşekküllü Resmi Sağlık Kurumlarından alınacak Sağlık Raporu ile Son 6 ay içerisinde çekilmiş Bir (1) Adet Biyometrik Fotoğraflarını elden 31/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar  Saraçlar Mahallesi Halime Çavuş Cad.No:7/AA Merkez Kastamonu adresinde bulunan Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

 

*Posta veya elektronik ortamda evraklar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde evrak teslim etmeyen veya eksik evrak teslim eden asil aday hakkını kaybedecek olup, yerine başarı sıralamasına göre yedek adaylar davet edilecektir.

 

 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

 

EKLER:Hanönü, İhsangazi ve Küre İşletme Müdürlükleri

​ Yazdır