10.09.2021
​2022 Bütçe Toplantıları Devam Ediyor...

2022 yılı Döner Sermaye bütçe hazırlıkları kapsamında Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü, Karadere Orman İşletme Müdürlüğü gelir-gider bütçesi ile izleyen iki yılın tahminlerinin tespit edileceği Bütçe toplantılarına başlandı .
Genel Müdürlüğümüzün stratejik planları ve politikaları doğrultusunda hazırlanacak olan Döner Sermaye Bütçe teklifleri, gelir-gider denk bütçe olacak şekilde hazırlanmasına ve gelir tahminlerinin en doğru şekilde bütçeye yansıması hedeflenmektedir.
Bölge Müdürlüğümüze bağlı 22 orman İşletme Müdürlüğü ve 1 Fidanlık Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan Bütçe toplantılarının Karadere Orman İşletme Müdürlüğüyle ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ile ilgili bölümü Bölge Müdürümüz Sn. Fahri Sönmezoğlu'nun yurtdışı görevi olduğundan Bölge Müdür yardımcımiz Sn. Mahmut Şentürk Başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya Bölge Müdür Yardımcımız Ahmet Er, İşletme Pazarlama Şube Müdürümüz Umut Ermiş , Silvikültür Şube Müdürümüz Ahmet Nezir , Makine İkmal Şube Müdürümüz ilhan Genç , OYM Şube Müdürümüz Ismail Bektaş ve Orman Idaresi Planlama Şube Müdürü Yakup Paksoy ,Mali Işler Şube Müdürü Sefa Özdemir ve Hidi Şube Müdürü Turan Küçük tarafından katılım sağlandı.İşletmelerdeki tüm teknik Personel ve idari kadro hazır bulundular.​

Yazdır