11.03.2022
ORMANLAR EN DEĞERLİ HAZİNEMİZDİR.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde yürütülen ormancılık çalışmalarında görev alan Orman İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurlarına yönelik olarak Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması ve Orman Zararlılarıyla Mücadele konularında düzenlenen hizmet içi eğitim seminerine Kastamonu Üniversitesi Konferans salonunda başlandı.

Orman Zararlılarıyla Mücadele (OZM) Daire Başkanımız Sayın Şaban Bıyıklı' nın katılımıyla gerçekleşen seminere Bölge Müdürümüzü Sayın Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Ömer Küçük, Bölge Müdür Yardımcımız Sayın İsmail Çetin birlikte Şube Müdürleri, İşletme Müdürleri, İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Eğitim seminerin açılışında konuşma yapan Bölge Müdürümüz Sayın Sönmezoğlu  “Anayasanın 169. Maddesi Devlet Ormanlarının korunması ve sahaların genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. 6831 Sayılı Orman Kanunun 77. Maddesine istinaden Genel Müdürlüğümüzde görev yapan her kademedeki personelimizin asli öncelikli işidir. Bu görev asli iş olarak ve uhdesinde orman muhafaza memurlarından oluşan koruma ekiplerince yerine getirilmektedir. Biz Orman İşletme Şeflerini ve Orman Muhafaza Memurlarını orman içerisinde, ormanın durumunu an ve an takip ederken görmek istiyoruz. Orman ile ilgili her bilgi öncelikle Muhafaza Memurları ve işletme şeflerinin bilgisi dâhilinde çözüm odaklı halledilmeli ve çözülemeyen problemlerde derhal silsile yolu ile önce idari ve gerekirse Üniversiteler aracılıyla çözüme kovuşturulmalıdır. " dedi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Ömer Küçük ise konuşmalarında , “bende bir Orman Mühendisiyim diyerek İşbirliği ve Eğitimin önemi konusunda görüşlerini paylaşmıştır. "

OZM Daire Başkanımız Sayın Bıyıklı ise katılımcılara hitaben “orman teşkilatı olarak görevimiz orman kaynaklarını; ekolojik, ekonomik ve sosyo-kültürel faydalarını dikkate alarak, bitki ve hayvan varlığı ile birlikte, ekosistem bütünlüğü içinde idare etmek, katılımcı ve çok amaçlı şekilde planlamak, usulsüz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara karşı korumak, muhtelif zararlıları ile mücadele etmek ve ettirmektir. Ormanları korumak sadece inzibati çalışma yapmak değildir, ormanların bakımını yapmak, silvikulturel müdahalelerle ormanların sürekliliğini sağlayacak hale getirmekte korumadır, Ormanların en değerli hazine olduğunu belirterek bu gün ormanların faydasını Fabrikalardan anlıyoruz, karbon deposu olmasından anlıyoruz yârin nice faydaları olacağını bilemiyoruz bu en değerli hazinemizi hazine korur gibi koruyacağız   " dedi.

OZM Daire Başkan Yardımcısı Sayın Kamuran Birinci ve  Sayın Akın Emin tarafından ormanların yasa dışı müdahalelerden korunması, nakliye tezkeresi kesilmesine dair tamim, damga tamimi, kara avcılığı ve uygulamalar hakkında sunumlar eşliğinde eğitim verildi.

Eğitime Kurum Avukatımız Sayın Emine Müezzinoğlu , Şube Müdürü Sayın Nurten Karameşe ve Kastamonu Üniversitesi'nin değerli hocalarının katkılarıyla devam edilmiştir.​Yazdır