Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
22.05.2021
Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Sahalarında yaşanan Ağaç kurumaları

Kurumaların Tespiti :

2020 Yılının ikinci altı aylık döneminde   Kastamonu –Amasya –Kırşehir  illerini kapsayan alanlarda son  yetmiş yılın en kurak dönemi  olarak kayıtlara geçmiştir. Ormanlarda kuraklık sonucu kurumalar vejetasyon mevsimi sonunda ve 2021 yılı başında genel sahanın tamamında heterojen ve yer yer homojen şekilde etki etmiştir. 2021 yılı başında  şubat ayında  kurumaların tespiti  kayda girmiştir. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü OZM Şube Müdürü Murat Nuri BAYKALI tarafından mahallinde yapılan incelemelerde optimumda bulunmayan Çam plantasyon sahalarında kurumaların olduğu nedeninin ise büyük ihtimalle yaşanan kuraklık olduğu düşünülse de Leucaspis sp. bulunduğu ayrıca ibrelerde mantar zararına dair emareler görüldüğünden ileri laboratuvar tetkiklerinin yapılması yararlı olacağı kanaatine varılmıştır.

Kurumalara Karşı Alınacak Önlemler için belirlenen Strateji ;

Kastamonu Üniversitesinden Teknik destek talep edilmiş ve Prof. Dr. Sabri ÜNAL  , Doç. Dr. Miraç AYDIN, Doç. Dr. Osman TOPAÇOĞLU‘ndan oluşan teknik heyetle birlikte Orman Bölge Müdürlüğü Teknik kadrosu ile Tosya Orman İşletme  Müdürlüğü’nde arazi incelemesi yapılmıştır. Neticede Çam Ağaçlarındaki kurumaların Fizyolojik kaynaklı Kuraklık sebebiyle olduğu temel görüşü yerleşmiştir. Ancak bir diğer  tespitimiz olan Mantar konusunda Fitopatoloji uzmanlarının da sahayı  değerlendirmesinde fayda olduğu kanısı uyanmıştır. Bunun üzerine O.G.M. den bu konuda Teknik destek istenmiştir. Bu arada Prof. Dr. Sabri ÜNAL  ve Arş. Gör. Dr. Mertcan KARADENİZ ve OZM Şube Müdürü Murat Nuri BAYKALI tarafından Taşköprü, Hanönü ve Boyabat İşletme Müdürlükleri  sahalarındaki benzer kurumalarda incelenmiştir. Bu aşamada Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ORMAN FAKÜLTESİ ‘nden  Prof. Dr. Hatice Tuğba DOĞMUŞ LEHTİJARVİ ,  Woodward, Steve - University of Aberdeen, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Funda OSKAY Kastamonu Üniversitesinden , Arş. Gör. Dr. Mertcan KARADENİZ  O.G.M. Biyoloğlarından  Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürü Akın EMİN’ ninde katılımıyla oluşan yeni  teknik ekip yeniden Tosya, Hanönü ve Boyabat İşletmelerinde kuruyan çam ağaçlarını incelemiştir. Toprak profilleri açılarak numuneler alınmıştır. İncelemeler sonucunda ortak kanaat Alanlara bir an önce müdahale edilmesi ve Kuruyan ağaçların alandan uzaklaştırılması ile bahar yağışları sonrası sahanın gözlem altında tutulmasıdır. Böceklenme olmaması sağlanmalıdır. Mantar sonucu alınan numunelerin laboratuvar sonucu beklenecektir.

Devam eden gözlemler :

                Nisan ayının sonunda OGM ‘den laboratuvar sonuçları gelmiş olup Primer Mantar zararına rastlanmamıştır.

Mayıs ayı itibariyle kurumaları artığı ve başta Plantasyon sahaları (Ağaçlandırma yapılan   dikim sahaları)olmak üzere Doğal yayılış yapan Orman Alanın da da görüldüğü gözlemlenmiştir. İlk tespit yaptığımız Orman İşletme  Müdürlüklerine (Tosya ,Taşköprü,Boyabat,Hanönü ), Kastamonu O.İ.M  ,Karadere O.İ.M ,Araç  O.İ.M ,İhsangazi  O.İ.M ,Durağan O.İ.M  meydana gelen kurumalar ile katılmıştır.

 

Yapılan Teknik Değerlendirmeler :

Ancak bu kurumalar Ökse Otunun yoğun zarar verdiği ,toprak yapısının zayıf ve bonitet’tin düşük olduğu taşlık ve kayalık alanlarda etkili olduğu görülmüştür.

Sonuç ve Müdahale Şekli:

Mayıs sonu itibariyle Ağaçların canlılığını artmadığı ,Haziran başı itibariylede İps(Sp) kabuk böceklerini uçma zamanı olması nedeniyle ciddi böcek tehlikesi riski oluşturan Kuru Ağaçların ivedi şekilde alandan ulaştırılması emirlenmiş ve takip edilmektedir. Kuraklık sonrası sekonder zararlı olan ve dumansız yangın diye adlandırılan ve Çoğalması ile Primer zararlı olan böcekler Ormanlarda yangından 5 kat daha fazla zarar vermektedir. Kurak mevsim sonrası zayıf düşen bu ağaçların böcek zararı ile epidemi yapma ihtimali çok yüksek olmaktadır. Kurumlar tüm İşletmelerde tüm şefler tarafından  takip edilerek önce yangın hassasiyetiyle mücadele edilmelidir.

 

 


Yazdır